Misija Net Patrole je zaštita dece na internetu i uklanjanje štetnog sadržaja sa internet mreže (Child Sexual Abuse Material – CSAM).

Fondacija “Tijana Jurić” se trudi da svojim aktivnostima podigne bezbednost dece na viši nivo i da kreira internet okruženje u kojem će deca aktivno koristiti internet radi edukacije i zabave, a istovremeno biti zaštićena od rizika i zloupotrebe.

Dostupnost sve brže internet konekcije i razvoj tehnologije doveli su do porasta krivičnih dela što je jasno ukazalo na potrebu za razvijanjem mehanizama zaštite dece od seksualnog iskorišćavanja i podizanjem svesti o neophodnosti uključivanja celog društva u borbu protiv seksualnog iskorišćavanja dece.

Net Patrola je jedan deo našeg zalaganja za bezbedniju budućnost naše dece putem stvaranja mogućnosti prijave ukoliko neko uoči sumnjiv sadržaj na internetu.

Fondacija “Tijana Jurić” je 30. januara 2019. godine postala član INHOPE Fondacije
(www.inhope.org). INHOPE predstavlja globalnu mrežu hotline-ova u čijem fokusu je ilegalan online sadržaj i iskorenjivanje seksualnog iskorišćavanje dece na internetu.

INHOPE Fondacija pomaže uspostavljanje i razvoj hotline-ova i pruža podršku organizacijama koje žele da postanu članovi INHOPE Asocijacije.

Status Foundation participant omogućava Fondaciji “Tijana Jurić” da Net Patrola prima i prosleđuje nadležnim državnim organima prijave ilegalnog sadržaja na internetu i koristi resurse i dobija podršku koju INHOPE nudi u razvoju hotline-a.

Net Patrola nudi građanima mogućnost da anonimno ili predstavljajući se, prijave sumnju na ilegalan sadržaj koji se odnosi na seksualno iskorišćavanje dece na internetu.

To mogu učiniti popunjavanje online obrasca na našem sajtu.

Nakon dobijanja prijave, tim Net Patrole će uraditi procenu i ukoliko se potvrdi da je sadržaj ilegalan, prijavu proslediti nadležnim državnim organima i ukoliko je potrebno, internet provajderu radi uklanjanja istog sa interneta.