Sastanak je održan dana 26. jula 2023. godine u kancelariji NASK-a u Varšavi i predstavljao je izuzetno značajnu priliku za razmenu znanja, iskustava i ideja u vezi sa aktuelnim temama koje se tiču online bezbednosti, zaštite dece i borbe protiv ilegalnog sadržaja na internetu. Svi koji se bavimo ovim pitanjima smo pokazali izuzetno visok stepen posvećenosti ovim pitanjima, što je rezultiralo dubokim i plodnim diskusijama tokom celog dana.

Prezentacije o NASK-u i Dyżurnet.pl, EOKM-u i Net Patroli pružile su učesnicima uvid u ključne aspekte i inicijative ovih organizacija, ističući njihovu važnost u borbi protiv štetnog onlajn sadržaja i zaštiti dece na internetu.

Sesija o klasifikaciji, ontologiji, ilegalnim tekstovima i alatima za analizu fotografija predstavila je moćne tehnike koje se koriste za identifikaciju i brzo delovanje u slučajevima prisustva štetnog sadržaja na mreži. Ova sesija je naglasila važnost kontinuiranog usavršavanja i primene najnovijih tehnologija kako bi se unapredile metode borbe protiv digitalnog kriminala. Takođe, statistika i zakonodavstvo predstavljali su ključne tačke u diskusijama, naglašavajući značaj poštovanja zakona i propisa prilikom rada u oblasti onlajn bezbednosti. Izveštaj o trendovima i pregled svih aktivnosti u 2022. godini dao je dragocene uvide i smernice za buduće planiranje i akcije. Ovo je bilo od posebnog značaja za razvoj strategija koje će se nositi sa novim izazovima u ovoj oblasti.

Sesije posvećene regrutaciji, upravljanju izveštajima/tiketima, alatima i ICCAM-u omogućile su dublje razumevanje kako unaprediti timski rad i efikasnost u rešavanju hitnih slučajeva i identifikaciji digitalnih tragova zlostavljanja dece.

U zaključku, sastanak je bio veoma produktivan i informativan, sa učesnicima koji su pokazali visok stepen posvećenosti i entuzijazma u radu na onlajn bezbednosti i zaštiti dece. Diskusije i prezentacije obezbedile su dragocene uvide i smernice za dalji razvoj i primenu efikasnih mera u borbi protiv ilegalnog i štetnog sadržaja na internetu. Ovaj sastanak je dodatno ojačao zajednički cilj da se digitalni prostor učini bezbednim i sigurnim za sve korisnike.