INHOPE je globalna mreža koja se bavi prikupljanjem i uništavanjem materijala na internetu koji prikazuju seksualno zlostavljanje dece, i poseduje 46 direktnih telefonskih linija za pomoć u 41 zemlji. Ove SOS linije omogućavaju javnosti da prijave fotografije i video zapise koji prikazuju zlostavljanje dece, uključujući i potencijalne materijale za koje sumnja da su nezakoniti. Zadatak direktnih telefonskih linija za pomoć je da pregledaju i istraže svaki izveštaj, i ako se potvrdi da je nezakonit, da ga u saradnji sa nadležnim organima što brže uklone sa interneta.

Osnovni alat koji se koristi za postizanje ovog zadatka je ICCAM sistem, koji omogućava trenutnu prekograničnu razmenu izveštaja između telefonskih linija za pomoć. Iz podataka prikupljenih putem ICCAM-a može se primetiti da:

• Se obim izveštaja koje obrađuje INHOPE direktna telefonska linija povećava
• Distribucija i redistribucija novih i ranije viđenih ilegalnih materijala raste

Bitno je naglasiti da direktne telefonske linije za pomoć imaju veliki uticaj, i da su se pokazale kao efikasne. Evo nekoliko ohrabrujućih podataka, koji to pokazuju:

• Razmenjeno je 155.240 izveštaja putem ICCAM sistema
• Obrađeno je 337.588 slika i videa povezanih sa ilegalnim materijalom zlostavljanja dece
• 223.999 slika i videa je ocenjeno kao nezakonito
• 58% je uklonjeno sa interneta za manje od 3 dana
• 91% je obuhvatilo decu mlađu od 13 godina
• 80% žrtava su bile žene
• 84% sadržaja je bilo objavljeno na sajtovima za hosting fotografija

Izvor: http://88.208.218.79/tns/news-and-events/news/19-06-17/INHOPE_Statistics_Report_2018.aspx