INHOPE je održao sastanak i obuku u Lisabonu  od 14. do 17. novembra 2022 godine na kojoj su prisustvovali svi članovi ove globalne mreže, uključujući i Net Patrolu u okviru Centra za nestalu i zlostavljanu decu.

Tokom ovih pet dana organizacije koje su članice su imale priliku da prošire mrežu, razmene iskustva i dobiju svu potrebnu podršku kako bi postale punopravne članice INHOPE-a. Punopravno članstvo omogućava organizaciji da se još posvećenije i profesionalnije bavi uklanjanjem štetnog materijala sa mreže uz posebne alate za pretragu interneta koje im obezbeđuje INHOPE u saradnji sa INTERPOL-om.

 

Ponosno objavljujemo da je ovim povodom Net Patrola zvanično postala punopravan član globalne mreže INHOPE, i da će u budućnosti dobijati svu potrebnu podršku u radu od svetskih organizacija kako bi nastavila svoju misiju u činjenju interneta bezbedinijim mestom za svu decu.