Zloupotreba intimne fotografije bez pristanka osobe koja je na fotografiji (NCII Non-Consensual Intimate Image ) može se poistovetiti sa materijalom na kom se prikazuje seksualno zlostavljanje dece (CSAM).

Iako na fotografiji koju je dete samo kreiralo nema elemenata zlostavljanja, a ukoliko je ta fotografija podeljena sa nepoznatim osobama, može se zloupotrebiti i na taj način dete eksploatisati. Pojam NCII koji podrazumeva zloupotrebu intimnih fotografija se može odnositi na bilo koji scenario u kojem se intimni sadržaj kreira, objavljuje ili reprodukuje bez pristanka osobe koja je na tom materijalu.

Postoje različiti načini na kako se prikuplja NCII sadržaj, kao što su nama već poznati grooming i/ili sextortion ali ono na šta stavljamo fokus je prikupljanje fotografija i/ili video-snimaka bez znanja žrtve. Počinilac kreira  intimne fotografije bez pristanka žrtve, bilo tokom seksualnog susreta ili čak u javnom okruženju kao što je javni toaleti, javni bazeni ili svlačionice.

Kako i gde prijaviti?

Bez obzira na to na koji način osoba dobija ili pribavlja materijal, strah od toga da se materijal deli među žrtvinom mrežom poznanstava ili onih koje ne poznaje, može izazvati ekstremno osećanje srama i načiniti da se žrtve osećaju nemoćno i povređeno. NCII može počiniti bilo ko i uticati na bilo koga, bez obzira na godine i pol, ali posebno na malu decu i tinejdžere. Navešćemo par alata koji koji pomažu žrtvama da uklone sadržaj što je brže moguće:

Platforme za uklanjanje štetnog materijala, “hotline”, može pomoći ukoliko ste naišli na seksualni sadržaj sebe ili nekog drugog maloletnika. Kontaktirajte lokalnu telefonsku liniju da biste uklonili ilegalan sadržaj. 

https://netpatrola.rs

Nacionalni centar za nestalu i eksploatisanu decu (NCMEC) pruža besplatnu uslugu „Take It Down” koja vam može pomoći da uklonite ili zaustavite onlajn deljenje nagih, delimično nagih ili seksualno eksplicitnih fotografija ili video snimaka maloletnika.

https://takeitdown.ncmec.org/

StopNCII.org je besplatna alatka dizajnirana da podrži žrtve zloupotrebe intimnih fotografija  bez saglasnosti (NCII). Alat generiše heš vrednost od intimne fotografije. Duplicirane kopije fotografije imaju potpuno istu heš vrednost. Deljenjem heš vrednosti sa kompanijama koje učestvuju, one mogu pomoći u otkrivanju i uklanjanju fotografija iz objavljivanja ili deljenja na mreži.

https://stopncii.org/

Alatka za uklanjanje izveštaja Childline i fondacije Internet Watch Foundation omogućava mladim ljudima da prijave video-snimak ili fotografiju gde je dete prikazano nago ili polu nago koje je podeljeno na mreži. Ovaj alat pruža pristup uklanjanju slika usmeren na decu, što se lako može uraditi na mreži.

https://www.iwf.org.uk/what-we-do/why-we-exist/report-remove

inhope.org