U promenjivom digitalnom okruženju, obezbeđivanje sigurnosti pojedinaca, posebno dece, dok istražuju kroz širok svet interneta, od izuzetne je važnosti. “Google”, pionir u tehnološkoj industriji, preduzeo je značajan korak ka ostvarivanju ovog cilja sa uvođenjem nove mogućnosti zamagljivanja u okviru “SafeSearch”-a. Ova mogućnost ima za cilj da zaštiti  osetljive grupe od neočekivanog eksplicitnog i uznemirujućeg sadržaja na internetu.

Google nije samo pretraživač, to je portal ka informacijama, znanju i kreativnosti. Međutim, kao i svaki digitalni prostor, važno je postići ravnotežu između dostupnosti informacijama i sigurnosti. “SafeSearch” režim je funkcija koja korisnicima omogućava filtriranje eksplicitnih sadržaja, održavajući bezbedno okruženje za porodice i pojedince. Ova sigurnosna mera je još važnija za osobe mlađe od 18 godina, gde je filtriranje putem “SafeSearch”-a već automatski uključena.

Uvođenje mogućnosti zamagljivanja u “SafeSearch”-u ima za cilj da dodatno zaštiti korisnike od nenamernog susretanja sa eksplicitnim fotografijama, “Google” je proširio “SafeSearch” opciju. Ova ekspanzija obuhvata novu mogućnost zamagljivanja u okviru “SafeSearch”-a. Ova inovativna funkcija automatski zamagljuje eksplicitne fotografije koje se mogu pojaviti u rezultatima pretrage. Bitno je napomenuti da će ova mogućnost zamagljivanja sada biti podrazumevana za korisnike koji nemaju filter “SafeSearch”-a aktiviran. Ipak, korisnici zadržavaju fleksibilnost da prilagode svoje postavke na „Filtriraj“ ili „Isključi“ ovu opciju prema sopstvenim preferencama.

Čak i kada je “SafeSearch” isključen, “Google”-ovi rangirni sistemi rade na minimiziranju neželjenih eksplicitnih rezultata. Bezbednosni algoritmi kompanije nastavljaju da unapređuju kvalitet pretraga na vebu, fotografijamai i video modovima. Za porodice, “Google”-ova aplikacija za roditeljsku kontrolu “Family Link” pruža jednu od preventivnih mogućnosti. Roditelji mogu postaviti digitalna pravila i upravljati nalozima i uređajima svoje dece, osiguravajući bezbedno iskustvo na internetu ali neizostavno je da razgovaraju sa svojom decom i da ih edukuju o rizicima u digitalnom prostoru.

“Google”-ov cilj je da Google pretraga ostane bezbedna za sve korisnike, posebno decu i porodice. Lansiranje nove globalne podrazumevane postavke – “SafeSearch” zamagljivanje – je samo korak do bezbednijeg interneta. Google je posvećen nastavku unapređenja u saradnji sa organizacijama za zaštitu dece i zastupnicima, kako bi osigurao da pretraživanje  ostane sigurno za sve korisnike.

izvor: https://www.weprotect.org/blog/safety-in-search-expanding-google-safesearch-and-parental-controls/