Verovatno ste čuli za seksting – deljenje i primanje seksualno eksplicitnog sadržaja poput poruke, nage ili delimično nage fotografije ili videa, putem aplikacije. Iako seksting može biti deo normalnog seksualnog razvoja adolescenata, on takođe predstavlja i rizik. Jedan od tih rizika je iznuda fotografija.

Sextortion, odnosno iznuda seksualnog sadržaja je vrsta ucene koju predatori koriste za prikupljanje seksualnog sadržaja od deteta, sa ciljem da stupe u seksualni odnos sa njim ili iznude novac.

Kako može da izgleda iznuda?

Nepoznata osoba vas poziva putem Instagrama ili vam šalje sliku kako zlostavlja psa. Ubrzo posle slike, govori vam da se javite na poziv ili će ubiti životinju. Deca, instinktivno, bez izuzetka pristaju u želji da spase psa. Kada se uključe u poziv, predator uključuje snimanje i kreće sa zahtevima – ,,skini se ili ću ubiti ovu slatku kucu…’’ u strahu da će prisustvovati mučenju životinje, deca pristaju na sve.

Ko su počinioci?

Nažalost, u 60% slučajeva žrtve poznaju iznuđivače. Oni mogu biti neko kome je dete isprva verovalo, pa poslalo kompromitujući sadržaj, koji je posle predator upotrebio za ucenu, da bi dobio još videa i fotografija. Počinioci mogu biti i aktuelni ili bivši partneri.

Kada predator nije poznat, to je uglavnom neko koga je žrtva upoznala na internetu. Predator može biti sam, ili delovati unutar organizovane grupe koja se bavi prikupljanjem seksualnog sadržaja od dece.

Nekada je cilj zadovoljenje seksualnih nagona, ali je motiv vrlo često novac. Ono što je svim počiniocima zajedničko jeste da manipulišu žrtvom tako što joj prete da će njene fotografije i videe poslati porodici i prijateljima ili objaviti javno, ukoliko ne pristane da pošalje još.

Kako se odigrava iznuda?

Iznuđivanje nagih fotografija i videa se najčešće odigrava onlajn. Prema istraživanju Thorn-a 54% iznuda se dešava na društvenim mrežama, 41% preko aplikacija za dopisivanje, 9% na aplikacijana za dopisivanje i 4% na platformama za igranje igrica. Može da potekne od vršnjaka ili odraslih. Iznuđivač može biti poznat i anoniman.

Kad je predator nepoznat…

Kada je predator nepoznat, u inicijalni kontakt sa detetom najčešće stupa putem društvene mreže. Nakon što sazna sve o detetovim navikama, željama, društvu, porodici i osobinama predator kreira strategiju za najbolji pristup žrtvi.

Promena platforme

Uobičajeno je da predatori stupe u prvi kontakt sa detetom na jednoj platformi/društvenoj mreži, a zatim ga zamole da pređu na drugu ili treću platformu, obično onu sa šifrovanim sistemima za razmenu poruka kako bi se otežalo praćenje njihovog zločina.

Kada je predator poznat…

Kada je predator poznat, najčešće je to bivši partner koji je već u posedu imao neki seksualni sadržaj na kojem je prikazana žrtva.

Predator u ovom slučaju preti da će objaviti fotografiju, ili je poslati zajedničkim prijateljima, ukoliko žrtva ne pošalje nove nage fotografije. Iznuđivač takođe može manipulisati žrtvom da ostane u partnerskom odnosu, jer će u suprotnom objaviti eksplicitan sadržaj na kom je žrtva prikazana.

Šta uraditi?

Razgovarajte o tehnologiji

Deca i mladi bi trebalo da odrastaju znajući da su roditelji deo njihovih digitalnih života. Redovni razgovori o interakcijama na mreži trebalo bi da budu norma.

Razgovarajte o seksu i partnerskim vezama

Razgovarajte sa decom o karakteristikama zdravog odnosa, kao što je posedovanje i poštovanje granica ili davanje pristanka. Važno je da deca znaju da odnos između dvoje ljudi, bili oni partneri ili prijatelji, ne sme da bude nasilan, prisilan ili neprijatan.  Kada dete bude upoznato sa time kako zdrave veze fukncionišu, šta je prihvatljivo, a šta nije, smanjuje se verovatnoća da će postati žrtva seksualne iznude.