Velika količina materijala koji prikazuje zlostavljanje dece i koji se prijavljuje pevazilazi trenutne kapacitete organa za sprovođenje zakona širom sveta. Organizacije koje su prepoznale ovo kao problem su pokrenule svoje sisteme u vidu hotline-a koji selektuju šta jeste a šta nije ilegalno i prosleđuju prijave nadležnim organima. Hotline-ovi širom sveta pružaju mogućnost da civilno drušvo ima mogućnost da prijavi štetan sadržaj ukoliko prepozna da postoji elemenata krivičnog dela, i na taj način doprinese da se sadržaj ukloni sa interneta. Nažalost, procenat štetnog materijala se ne smanjuje, več raste iz dana u dan.

Sedam novih žrtava identifikovano svaki dan

Sekretar Interpola General Jürgen Stock izjavljuje da je svaki dan idenfikovano sedam žrtava i da su deca u riziku od onlajn eksploatacije sada više nego ikada ranije. Sekretar izjavljuje da je sadržaj koji je on analizirao, gde se žrtva “priprema” i primorava da sama kreira eksplicitne fotografije i video snimke, u značajnom porastu, i to je jedan od najčešćih vidova seksualnog zlostavljanja dece. Takođe, ono što je eskaliralo je i prenos uživo koji prikazuje seksualnu eksploataciju dece i koji je plaćen od strane drugih “korisnika”. Ovakav sadržaj je najproblematičniji, jer prenos uživo u jednom momentu prestane, i posle je teško prikupiti sve potrebne materijalne dokaze kako bi se prijavilo krivično delo.

Međunarodna baza podataka za bržu identifikaciju žrtvi

Interpolova baza podataka o međunarodnoj seksulanoj eksplataciji dece (ICSE) je omogućila globalnu platformu za pomoć i identifikaciju žrtava i njihovih zlostavljača. Baza podataka selektuje štetan sadržaj kako bi se onemogućilo dupliranje sadržaja, i na taj način se analitičarima štedi vreme tako što im stiže obaveštenje da li je data serija fotografija već identifikovana i otkrivena u nekoj drugoj zemlji, ili da li ima slične karakteristike kao druge fotografije.

ICSE baza podataka na svakodnevnom nivou pomaže nadležnima širom sveta da identifikuju u proseku sedmoro dece koja su žrtve zlostavljanja. Od kada je kreirana, baza je do sada pomogla u identifikovanju i procesuiranju više od 12.500 prestupnika. Ova baza omogućava svim nadležnima, tj. inspektorima u oblasti seksualnog zlostavljanja dece da imaju mogućnost razmenjivanja informacija i podatka sa svojim kolegama iz više od 68 zemalja širom sveta.

Šta kažu istraživanja?

Istraživanja su pokazala da:

● Što je žrtva mlađa, zlostavljanje je brutalnije
● 84% fotografija je sadržalo eksplicitnu seksualnu aktivnost
● Više od 60% neidentifikovanih žrtava bilo je predpubertetsko, uključujući odojčad i malu decu
● 65% neidentifikovanih žrtava bile su devojke
● Fotografije ozbiljnog zlostavljanja su verovatno prikazivale dečake
● 92% vidljivih prestupnika bili su muškarci

https://www.interpol.int/Crimes/Crimes-against-children/International-Child-Sexual-Exploitation-database